Actueel

Rapport Connect2030 – ontwikkelingen in de technieksector

30 september 2022

Deze week verscheen het rapport Connect2030 over de toekomst van de technieksector. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen waar Nederland op weg naar 2030 mee te maken krijgt en welke rol de techniek daarin speelt. Met als één van de hoofdspelers de installatiebranche.

 

Toekomstbehendigheid

De komende jaren staan we wereldwijd voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord, materialentekort, digitalisering, de circulaire economie en vergrijzing. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de innovatiekracht en creativiteit van de technieksector. Dat biedt natuurlijk kansen, maar het betekent ook dat er veel moet veranderen. Bedrijven moeten aan de slag met een cultuuromslag en zoals de schrijvers van het rapport aangeven ‘toekomstbehendigheid’. Volgens Connect2030 is dit een houding die weergeeft dat de toekomst niet precies voorspeld kan worden, maar dat je je er als organisatie wel op kunt voorbereiden dat het anders is dan vandaag. Flexibiliteit is dus belangrijk.

 

Vijf centrale thema’s

CONNECT2030 is opgebouwd aan de hand van vijf centrale thema’s:

·       Overal en altijd energie

·       Gezond, schoon en veilig

·       Circulaire wereld

·       Volwassen digitalisering

·       Human capital

De schrijvers van het rapport stellen dat de eerste drie thema’s onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment zijn. Thema’s die ook reeds door Winkels Techniek in de strategische koers voor de komende jaren zijn opgenomen.

Digitalisering en goed opgeleide mensen vormen de basis voor de uitvoer van de drie thema’s. En ook hier sluit Winkels aan met doelstellingen voor de komende jaren ten aanzien van uitstekend werkgeverschap en het werken aan slimme gebouwen.

 

Actiethema’s voor succesvolle verandering

Om meer toekomstbehendig aan de slag te gaan, is het rapport voorzien van actiethema’s. Deze actiethema’s worden gevormd door de top 7 van de ruim 450 aanbevelingen en suggesties die op basis van het onderzoek zijn gedaan door onder andere kennisinstellingen, opdrachtgevers en toeleveranciers. Geïnterviewden hechten hierbij het meeste belang aan cultuur & mindset, samenwerking binnen en buiten de sector en ontwikkelen & experimenteren.

 

Meer informatie en downloaden rapport

Het rapport Connect2030 is opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL. Er is een jaar aan het rapport gewerkt. Meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheid om het rapport Connect2030 te downloaden kun je vinden op startmetconnect.nl/connect2030.

Rapport Connect2030 – ontwikkelingen in de technieksector
Terug
  • Delen:
Winkels is een degelijke partij waarmee je snel kan schakelen.
Projectleider bouwbedrijf Wessels - Studentenhuisvesting Zwolle