Referenties

Fundashon Mariadal Bonaire

Soort werk
Ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuis
Plaats
Kralendijk, Bonaire
Oplevering
Eind 2017 (gepland)
Opdrachtgever
Fundashon Mariadal
Architect
De Brouwer Advies en Architectuur (Budel)
Adviseur
Winkels I&S
Aannemer
Bonned Contractors (Bonaire) i.s.m. Haafkes (Goor)
Installateur
Winkels I&S

Naar hoogstaande cure & care op de Caraïben

Nadat Bonaire de status van ‘bijzonder gemeente’ van Nederland had gekregen, zijn de ontwikkelingen bij ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire in een stroomversnelling geraakt. Winkels I&S is samen met bouwbedrijf Bonned al jarenlang betrokken bij de nieuwbouw en verbouw van het ziekenhuis op Bonaire. Aan het woord zijn Tristan Botjes (projectleider van Fundashon Mariadal), Roland Haafkes (projectleider van Bonned), architect Frans de Brouwer en Henk Winkels (directeur van Winkels I&S).

fundashon-mariadal-bonaireTristan Botjes

Fundashon Mariadal is een overkoepelende zorgorganisatie die het complete pakket aan zorgdiensten biedt, met uitzondering van eerstelijnszorg. De gecombineerde cure/care-instelling omvat een ziekenhuis, verpleging, thuiszorg, spoedeisende hulp en een apotheek. Als een van de grootste werkgevers van Bonaire wil zij als voorbeeldfunctie vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen. Het ziekenhuis wil dan ook zo snel mogelijk aansluiten op de Nederlandse normen en wetgeving die sinds 10-10-2010 ook op Bonaire van toepassing zijn.

Kwaliteit van leven en zorg

Tristan Botjes licht toe: “We willen het maximaal haalbare aan kwaliteit van leven en zorg bieden voor de inwoners van Bonaire op een manier waar Nederland achter staat. Een concreet doel is om 80% van de zorg te kunnen bieden op Bonaire, zodat we minder hoeven uit te wijken naar andere eilanden voor bijvoorbeeld dialyse. Dit is comfortabeler voor de patiënt. Daarnaast hebben we zo de kwaliteit en kosten meer in eigen hand.”

Ervaring op Caraïben

Winkels Techniek voorzag eerder al twee ziekenhuizen op Aruba van installatietechniek. Ook nam het deel aan projecten op de eilanden Sint Eustatius en Saba. Tristan Botjes: “We hebben gekozen voor Winkels Techniek vanwege haar kennis van installatietechniek op gebied van de cure en care en haar ervaring op de Nederlandse Antillen. Bovendien kenden we Winkels van het onderhoud van onze bestaande installaties.”

Winkels houdt rekening met de lokale omstandigheden en gebruiken. Hierin is Winkels no-nonsense, deskundig en betrouwbaar.

Frans de Brouwer: “Als architect werk ik al ruim 15 jaar samen met Winkels Techniek voor Fundashon Mariadal. Ik heb gezien hoezeer Winkels rekening houdt met de lokale omstandigheden die behoorlijk verschillen van wat we in Nederland gewend zijn. Denk aan het tropisch klimaat maar ook aan het gebruik van gebouwen en installaties en de gebruiken van het personeel en patiënten. Winkels heb ik hierin ervaren als no-nonsense, deskundig en betrouwbaar.”

Klant centraal

In het voortraject van de uitbreidings- en renovatieprojecten draagt Winkels I&S als adviserend W&E-installateur alternatieve oplossingen aan. Dit mondt uit in een structuurplan met de hoofdlijnen voor het project inclusief de financiële onderbouwing. Na goedkeuring door de Raad van bestuur gaat Winkels Techniek als installateur aan de slag. De bouwdelen worden gefaseerd gerealiseerd en opgeleverd onder directievoering en toezicht van een extern ingenieursbureau.

Volgens Henk Winkels krijgt de klant door deze dubbelrol het beste resultaat. “Doordat we bij alle facetten van het project betrokken zijn, kunnen we vanuit onze kennis en ervaring de optimale kwaliteit leveren binnen de grenzen van het budget. De opdrachtgever krijgt hierdoor soms meer dan zij verwacht.”

Als voorbeeld noemt Winkels het leveren van groene verlichting naast de standaard witte variant, waardoor het medisch personeel beter haar werk kan doen. “We kunnen net dat stapje extra zetten als we daar vanuit eigen ervaring/kennis de mogelijkheden voor zien. Dit leidt tot vertrouwen.”

Lokale uitdagingen

Fundashon Mariadal heeft bij haar huisvesting te maken met hoge buitentemperaturen, hoge uv-straling en een hoge luchtvochtigheid. Daarnaast ziet de zorginstelling zich geconfronteerd met het isolement van een afgelegen eiland en een snel groeiende en sterk vergrijzende bevolking.

Winkels I&S heeft onze eisen vertaald naar een systematiek die op de Caraïben functioneert en toekomstbestendig is.

Botjes: “Ik heb waardering voor de manier waarop Winkels zich verdiept in onze lokale uitdagingen. Winkels heeft onze eisen vertaald naar een systematiek die op de Caraïben functioneert en toekomstbestendig is. De installaties zijn bijvoorbeeld zo uitgevoerd dat wij zelf snel kunnen schakelen tussen gebouwen en over een eigen back-up beschikken. Zo hebben we de regie in handen en kunnen we onze continuïteit waarborgen.”

Energiebesparing

Frans de Brouwer: “Winkels toont altijd een grote belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen en weet deze op waarde te schatten. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in oplossingen die zorgen voor lagere exploitatiekosten.”

Henk Winkels vult aan: “Door met koeling slim om te gaan, kan veel dure energie worden bespaard. Verder hebben we operatiekamers (OK’s) voorzien van systemen voor downflow, medische aarding, luchtzuivering en drukhiërarchie. Om dit goed te laten werken met het klimaat ter plaatse, heb je de juiste kennis nodig.”

De elektrotechnische voorzieningen omvatten zaken als noodstroomaggregaten, vereffeningsinstallaties en transformatorkasten. Qua ICT en beveiliging beschikt het ziekenhuis over verpleegoproepsystemen, toegangscontrole en brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Samenwerken en snel schakelen

Bij Fundashon Mariadal werkt Winkels I&S samen met nevenaannemer bouwbedrijf Bonned Contractors, waarbij Roland Haafkes verantwoordelijk is voor de bouwkundige uitvoering. “Winkels I&S ervaar ik als een zeer plezierige bouwpartner. We werken nauw samen en hebben veel voor elkaar over. Winkels stelt zich coöperatief en flexibel op als we elkaar nodig hebben,” aldus Roland Haafkes.

Winkels stelt zich coöperatief en flexibel op als we elkaar nodig hebben.

Botjes voegt toe: “Winkels I&S heeft in meerdere projecten laten zien dat zij snel kan schakelen. Wanneer doelstellingen wijzigden, wisten zij het ontwerp en de functie van gebouwen vlot aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het ombouwen van een deel van de revalidatieafdeling tot een volwaardige sterilisatieafdeling. Kortom, Winkels is een flexibele, duurzame partner waarmee ik uitermate goed kan samenwerken.”

Winkels is een flexibele, duurzame partner waarmee ik uitermate goed kan samenwerken.

Architect Frans de Brouwer beaamt: “Winkels I&S toont zich ook in moeilijke tijden als een betrokken, geduldige en loyale installatiepartner jegens haar opdrachtgever, met oog voor diens belangen en veel verantwoordelijkheidsgevoel.”

Planningen

Naast de projecten voor Fundashon Mariadal werken Roland Haafkes en Winkels I&S ook samen bij de bouw van de Brede School Papa Cornes op Bonaire. Roland Haafkes: “Het is erg prettig hoe Winkels planningen weet te halen. Met hun stabiele basis in Nederland hebben zij hun inkoop en logistiek goed geregeld. Hun monteurs hebben verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van zaken. Indien nodig is er altijd versterking achter de hand. Dit geeft die extra kracht om op een eiland als Bonaire bouwprojecten te laten slagen.”

Lokale installateurs

Hoewel op moment van schrijven Winkels I&S nog de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het onderhoud van de technische installaties, staat Winkels Techniek in nauw contact met de plaatselijke technische dienst. Henk Winkels: “We zijn erop gericht om de mensen te scholen in de technisch onderhoud en de aanwezige kennis naar een hoger niveau te brengen. Op termijn zal het onderhoud in delen worden overdragen.”

Winkels I&S heeft haar inkoop en logistiek goed geregeld. Dit geeft extra kracht om op een eiland als Bonaire bouwprojecten te laten slagen.

Tristan Botjes: “In alle contracten verplicht Winkels I&S zich om lokale installateurs te betrekken. Ook hierin toont Winkels I&S haar maatschappelijke betrokkenheid.”

Actueel

Bewust bouwen aan BREEAM-project Demcon
01 november 2022
Op Kennispark Twente wordt op dit moment het nieuwe hoofdkantoor van Demcon gebouwd. Een bouwproject waarbij zoveel mogelijk aan de wens van Demcon wordt voldaan om de MVO-doelstellingen bij de nieuwbouw zichtbaar te maken. Er is dan...
Lees verder
Rapport Connect2030 – ontwikkelingen in de technieksector
30 september 2022
Deze week verscheen het rapport Connect2030 over de toekomst van de technieksector. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen waar Nederland op weg naar 2030 mee te maken krijgt en welke rol de techniek daarin speelt. Met als...
Lees verder
Certificaat gasbluscentrale voor brandveiligheidsspecialisten Winkels
13 april 2022
De brandveiligheidsspecialisten van Winkels Techniek hebben recentelijk hun certificaat voor het installeren, inbedrijfstellen en programmeren van de gasbluscentrale van Siemens mogen ontvangen. Daarmee breidt het bedrijf de...
Lees verder
Winkels zet zich sterk in voor het slagen van een project.
Rik Nieuweweme, projectleider ZGT - Laboratorium Microbiologie en Pathologie ZGT