Referenties

Laboratorium Microbiologie en Pathologie ZGT

Soort werk
Kantoorpand met laboratorium
Plaats
Hengelo
Oplevering
eind 2013
Opdrachtgever
Ziekenhuis Groep Twente
Architect
Mas
Adviseur
Royal Haskoning DHV
Aannemer
Plegt-Vos
Installateur
Winkels Techniek (E) / Wolter&Dros (W)

Gestroomlijnd naar een maximaal bouwresultaat

Het uitgangspunt was een laboratoriumgebouw voor de toekomst, waarmee aan de sterk toenemende vraag naar complexe laboratoriumdiensten kan worden voldaan. In Winkels Techniek vond Rik Nieuweweme, projectleider van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), de installatiepartner met de gewenste kennis en ervaring voor de nieuw te bouwen laboratoria Microbiologie en Pathologie Oost-Nederland. "De oplevering moest in één keer goed gaan. Winkels ken ik als een partij die zich sterk inzet voor het slagen van een project."

laboratorium-microbiologie-pathologie-zgtRik Nieuweweme

Alle elektrotechniek

Het laboratorium is onderdeel van een grotere nieuwbouw waarin ook een nieuw dialysecentrum en een obesitascentrum zijn gehuisvest. Rik Nieuweweme vertelt over de EMVI-aanbesteding (Economisch meest voordelige inschrijving) en de selectie van Winkels Techniek als installatiepartner voor alle elektrotechniek.

Technisch complex

"De bouw van met name het laboratorium met haar technisch complexe omgeving vraagt veel expertise. Vanuit de aanbesteding met een puntensysteem kwam Winkels Techniek als beste uit de bus vanwege haar goede kennis van het BIM (Bouw Informatie Model) en de heldere planningsaanpak. Ook uit eerdere ervaringen, zoals de gezamenlijke bouw van ons OK-complex, wisten we dat Winkels een competente partij was voor deze opdracht."

Ook uit eerdere ervaringen wisten we dat Winkels
een competente partij was voor deze opdracht.

Verregaande eisen

Maikel Pietersen, projectleider van Winkels Techniek, sluit zich hierbij aan: "Door onze ervaring binnen ziekenhuizen kennen we de verregaande eisen als het gaat om de kwaliteit en mogelijkheden van zorgcomplexen. Een voorbeeld hiervan is het schoon en nauwkeurig werken op de bouwplaats. Dit lukte, mede door de toegepaste lean-planningsmethode."

Gestroomlijnd bouwproces

Met de integrale toepassing van lean bouwen, BIM en Strategisch Inkoopmanagement (SIM) ontstond een gestroomlijnd bouwproces. Pietersen: "Het was een intensieve, geslaagde samenwerking tussen meerdere bouw- en installatiebedrijven, waarbij we elkaar goed aanvulden en ons transparant opstelden naar elkaar toe. We gingen allen voor het beste bouwresultaat!"

...een geslaagde samenwerking waarbij we
elkaar goed aanvulden en ons transparant opstelden...

Gevalideerd opleveren

Dit was geheel conform de opdracht van Rik Nieuweweme. "Vaak zie je dat er tot een half jaar na oplevering nog allerlei herstelwerkzaamheden in het gebouw nodig zijn, met alle extra overlast en kosten van dien. Dit hebben we weten te voorkomen door alles gevalideerd te laten opleveren." Hierbij wordt tijdens de oplevering samen met de gebruiker getest of de werking van het onderdeel overeenkomt met hoe het van tevoren is gespecificeerd.

Specifieke installaties

Het gebouw staat bol van de complexe techniek. In het laboratorium lopen vele voedingsleidingen voor verschillende soorten water en vloeistoffen, diverse afvoeren, luchtkanalen met afzuigsystemen en gassen. Verder is het gebouw voorzien van uitgebreide ICT en chemicaliënopslag. Het gebouw is uitgerust met een noodstroomaggregaat (NSA) en een UPS-noodstroombatterij, zodat de zorgprocessen bij calamiteiten doorgang kunnen vinden.

Door de lean-planning is het project precies op tijd opgeleverd.

Ook kent het gebouw een scala aan beveiligingsinstallaties als brandmelding, gasblusinstallaties, inbraaksysteem, camera en intercominstallaties. De luchtdichte Biosafety level 3 (BSL3)-laboratorium en de inbraakbeveiliging op het niveau van een bankgebouw, kleuren het plaatje verder in van de hoogwaardige, zeer specifieke installatietechniek die in dit complex is toegepast.

Op tijd

Maikel Pietersen: "Door de lean-planning is het project precies op tijd opgeleverd, zonder uitloop. We hebben alle typen installaties binnen elektrotechniek zelf gedaan, met specialistische zaken als een geïntegreerde M2L-energieverdeler voor middenspanningsaansluiting en laagspanningsverdeling."

Een opvallend detail vond ik de sterke inhoudelijke kennis en proactieve houding van de monteurs.

Wat is Nieuweweme bijgebleven van deze samenwerking met Winkels Techniek?

"Qua techniek zijn we vrij conservatief, alles moest op basis van bewezen technologie. Winkels heeft dit goed aangevoeld," vindt Nieuweweme, en hij voegt toe: "Een opvallend detail vond ik de sterke inhoudelijke kennis van de monteurs en hun proactieve houding. Toen zich uitdagingen voordeden tijdens de uitvoering, zochten zij vanuit hun eigen kennis naar oplossingen. Ze namen deel aan discussies en probeerden fouten zelf te verhelpen, zonder vragend naar de projectleider te kijken."

 

Actueel

Bewust bouwen aan BREEAM-project Demcon
01 november 2022
Op Kennispark Twente wordt op dit moment het nieuwe hoofdkantoor van Demcon gebouwd. Een bouwproject waarbij zoveel mogelijk aan de wens van Demcon wordt voldaan om de MVO-doelstellingen bij de nieuwbouw zichtbaar te maken. Er is dan...
Lees verder
Rapport Connect2030 – ontwikkelingen in de technieksector
30 september 2022
Deze week verscheen het rapport Connect2030 over de toekomst van de technieksector. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen waar Nederland op weg naar 2030 mee te maken krijgt en welke rol de techniek daarin speelt. Met als...
Lees verder
Certificaat gasbluscentrale voor brandveiligheidsspecialisten Winkels
13 april 2022
De brandveiligheidsspecialisten van Winkels Techniek hebben recentelijk hun certificaat voor het installeren, inbedrijfstellen en programmeren van de gasbluscentrale van Siemens mogen ontvangen. Daarmee breidt het bedrijf de...
Lees verder
Winkels is een degelijke partij waarmee je snel kan schakelen.
Projectleider bouwbedrijf Wessels - Studentenhuisvesting Zwolle