Actueel

Certificaat gasbluscentrale voor brandveiligheidsspecialisten Winkels

13 april 2022

De brandveiligheidsspecialisten van Winkels Techniek hebben recentelijk hun certificaat voor het installeren, inbedrijfstellen en programmeren van de gasbluscentrale van Siemens mogen ontvangen. Daarmee breidt het bedrijf de installatiekennis op het gebied van brandveiligheid verder uit.

 

Certificering nodig voor juist gebruik gasbluscentrale

“Voor het instellen van de gasbluscentrale is een professionele partij echt een must”, vertelt Maurits Stokkentré, brandveiligheidsspecialist bij Winkels. “Je wilt er zeker van zijn dat de blusinstallatie goed functioneert wanneer dat nodig is. Dit betekent dat je op de hoogte moet zijn van de eisen die aan de programmering van de centrale ten grondslag liggen en weet hoe je de gasblusinstallatie kunt testen en onderhouden. Dit is ook belangrijk om te voorkomen dat het systeem niet foutief wordt geactiveerd. Het vervangen van één of een aantal cilinders kost namelijk al snel enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Je hebt daarom voor het installeren en inbedrijfstellen de juiste opleiding en bijbehorende certificaten nodig.”  

 

Wanneer kiezen voor een gasblusinstallatie?

Een gasblusinstallatie wordt gebruikt voor ruimtes waar water en andere blusmiddelen veel schade kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan server- of hoogspanningsruimtes. Ook kan een gasblusmiddel een goede keuze zijn als in een bepaalde ruimte wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen die reageren met water. Maurits: “Als brandveiligheidsspecialist kijken we samen met de klant naar de ruimtes en het gebruik hiervan, om vervolgens een onderbouwd advies te geven voor de keuze van een brandblusbeveiliging. Dit kan bijvoorbeeld  ook een sprinkler- of schuiminstallatie zijn.”

Branddriehoek

Hoe werkt een gasblusinstallatie?

Maurits: “Bij het ontstaan van een brand spelen drie factoren mee: brandstof, zuurstof en warmte-energie. Als deze alle drie in de juiste verhouding aanwezig zijn, ontstaat er brand. Dit noemen we de branddriehoek. Om een brand te blussen moeten we een van deze drie factoren weghalen. Bij een gasblusinstallatie halen we de factor zuurstof weg. Een gasblusinstallatie bestaat namelijk uit onder druk opgeslagen blusgas in cilinders, die zijn aangesloten op leidingen die naar een of meer sproeiers (nozzles) lopen. Bij een brand wordt het blusgas via de sproeiers in de ruimte verspreid. Het gas brengt het zuurstofniveau in de ruimte omlaag tot 15% of minder. Door dit zuurstofniveau zo ver te verlagen, dooft de brand. Mensen kunnen niet goed meer functioneren bij een zuurstofgehalte van 15%. Het is dus belangrijk dat de centrale correct wordt geprogrammeerd zodat het bijvoorbeeld ook zorgt voor waarschuwingssignalen voorafgaand aan het blussen.”

De gasblusinstallatie kan handmatig of automatisch in werking worden gesteld. Voor het automatisch activeren is een automatische brandmeldinstallatie nodig, die de rook detecteert en vervolgens het blussysteem inschakelt. Maurits: “Bij een gasblusinstallatie betekent dit dat minimaal twee automatische rookmelders aangesloten moeten zijn op twee verschillende groepen. De rookmelders geven een signaal af aan de bluscentrale. De centrale zorgt daarop automatisch voor het activeren van een pulsetoon en flitslicht, zodat mensen de ruimte tijdig kunnen verlaten. Vervolgens zorgt de centrale voor het automatisch uitstromen van het blusgas en eventueel bijbehorende sturingen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de brandkleppen van de ventilatie, het uitschakelen van de airconditioning en het sluiten van deuren.” 

 

Keuze voor een gasbluscentrale van Siemens

“Wij hebben er, na het vergelijken van diverse producten, uiteindelijk voor gekozen om onze brandveiligheidsspecialisten op te leiden voor het installeren en onderhouden van gasbluscentrales van Siemens”, licht Joost Pilage, teamleider van het team dat zich bij Winkels richt op beveiliging en brandveiligheid, toe. “Hiervoor hebben we onder andere gekeken naar de productspecifieke technische ontwikkelingen die bij de diverse aanbieders van gasbluscentrales spelen en het gebruikersgemak van de gebruikersinterface. Wat voor ons heel belangrijk was in de uiteindelijke keuze voor Siemens, is dat het bedrijf oog heeft voor de toekomst en het product een goede cloudoplossing biedt. Bij Winkels sturen wij namelijk steeds meer op predictive maintenance, waarbij we door slimme technieken in staat zijn om installaties van onze klanten online te monitoren en zo eventuele storingen voor te zijn.”

Certificaat gasbluscentrale voor brandveiligheidsspecialisten Winkels
Terug
  • Delen:
Utiliteitswerk in de zorg zie ik als een kerncompetentie van Winkels
Martijn Endeman, Gebr. Meijer Bouwbedrijf (Raalte) - Angeli Custodes Raalte